BÖCKER

Roman Albert Bonniers Förlag 2020
Antologi Föreningen Arbetarskrivare 2018 ´Min kupade hand kring dina drömmar´