Vi har rätt - facklig handbok

 

 

 

 

Kapitel 1

 

I Sverige finns en massa lagar och avtal som reglerar vad arbetare får och inte får göra och vad vi inte får utsättas för. Det kallas för arbetsrätt. Den här boken är tänkt att fungera som en grundlig introduktion i arbetsrätt, och ska kunna hjälpa alla som vill göra något åt missförhållanden på sin arbetsplats. Samtidigt som det är viktigt att känna till det lagliga stöd vi kan ta till i våra kamper, måste vi komma ihåg att vi arbetare alltid har rätt. Vi har rätt att göra motstånd mot det samhällssystem som gör de rika rikare på vårt underbetalda arbete, även om det inte finns en lag i världen som stödjer det vi gör. Det finns massor av sätt att segra på och vi uppmanar er att pröva så många som möjligt!

 

Om arbetarrörelsen i alla tider bara hade bedrivit de kamper som det funnits lagligt stöd

för hade vi inte alls haft den situation vi har nu. Strejkrätt, semester, arbetstidsförkortningar, föräldraledighet, arbetarskydd: de har inte uppstått ur intet, och inte heller genom lagstiftares eller kapitalisters goda vilja, utan genom kamp på arbetsplatser och gator.

 

Dessutom vill vi säga några ord om termen arbetsrätt. Vi använder den här i boken, men på sätt och vis är den missvisande eftersom det i de lagar och avtal vi kallar för arbetsrätt finns minst lika mycket arbetsköparrätt och arbetarskyldigheter. Arbetsrätten finns inte i första hand till för oss, men rätt använd kan den ibland i alla fall komma mycket väl till pass.

 

Arbetsrätten är däremot inte värd någonting alls, om den inte upprätthålls. De som kan beivra lagbrotten, det är vi det – arbetarklassen. Arbetsrätt utan kämpande arbetare är ingenting.

 

Utdrag ur kapitel 1

 

 

Myter om strejkrätten

 

Man får inte vidta stridsåtgärder som drabbar tredje man.

FEL! Det finns inte något krav i MBL attstridsåtgärden ska vara riktad mot arbetsköparen.

Läs mer

 

 

 

Mer om Vi har rätt

 

En ytterst provocerad högergubbe försökte, meddelst knep så fula att man undrar hur redaktören vågade släppa igenom texten, skriva ner Vi har rätt i Dagens Juridik i mars 2011. Sex år efter att boken trycktes första gången. "Ge strejkbrytare duktigt med stryk! Sabotera egendom! Ofreda människor i din omgivning under pågående stridsåtgärder" skriver Fredrik Nordlöf. Läs hela texten här

 

Läs fler omdömen om Vi har rätt här