Vi har rätt - facklig handbok

 

 

Myter om strejkrätten

 

"Man får inte vidta stridsåtgärder som drabbar tredje man"

FEL! Det finns inte något krav i MBL attstridsåtgärden ska vara riktad mot arbetsköparen.

 

”Samhällsfarliga konflikter är förbjudna”

FEL! MBL saknar regler om stridsåtgärder som berör samhällsviktiga funktioner. Däremot regleras frågan i vissa kollektivavtal. Utan kollektivavtal, ingen inskränkning.

 

”Man får bara vidta stridsåtgärder som en sista utväg”.

FEL! Däremot kan det, beroende på vad striden berör, vara taktiskt att försöka förhandlingsvägen först.

 

”Man får inte strejka för orimliga krav”.

FEL! Den enda man inte får kräva är att ett redan befintligt kollektivavtal med en annan facklig organisation ska upphävas eller inskränkas.

 

”Det är förbjudet att vara strejkbrytare”.

FEL! Tyvärr är det inte sant att det är olagligt att jobba när andra strejkar. Däremot är det antagligen det fulaste en arbetare kan göra. Strejkbrytare hålls bara på plats av social

kontroll, och i behövliga fall, fysiska konfrontationer.

 

”Politiska strejker är förbjudna i Sverige”

FEL! Däremot fi nns det speciella regler om att strejken måste vara tidsbegränsad.

 

”Om man strejkar/vägrar vara strejkbrytare kan man få sparken”

FEL! Att vidta en stridsåtgärd eller att tillämpa neutralitetsrätten är inte skälig grund för uppsägning eller avsked. Vid långvariga vilda strejker där AD uppmanat arbetarna att återgå till jobbet men arbetarna ändå strejkar, och inga andra möjligheter att få slut på strejken funnits än avsked, har avsked ansetts skäligt.

 

”Om man som arbetslös vägrar vara strejkbrytare kan man bli avstängd från A-kassan”

FEL! Arbetsförmedling och/eller A-kassa får inte bestraffa dig för att du avvisar arbete på en arbetsplats där en konfl ikt pågår.

 

”Man ska vara rädd om strejkvapnet och inte bränna av krutet i onödan”

FEL! Om man med krut menar kraft, energi och upprorsanda, brukar dessa egenskaper snarare stärkas än brytas ner av en strejk.

 

”Stridsåtgärdens verkningar måste stå i proportion till stridsåtgärdens syfte”.

FEL! Det fi nns ingen sån bestämmelse i Sverige. Den så kallade Öberg-utredningen (se kapitel 1) föreslog en sådan skrivning i MBL, men det röstades ner.

 

”Om man inte varslar är det olagligt att strejka.”

FEL! Däremot har man gjort ett ”ordningsfel”. Ekonomiskt skadestånd kan inte utdömas, bara ett allmänt skadestånd för brott mot MBL pargraf 45.