Oh-oh-oh-oh staying alive!

 

 

Trettio – två – mitt på! är en ramsa som kan betyda skillnaden mellan liv och död. Trettio kompressioner mitt på bröstkorgen, följt av två inblåsningar luft i munnen. Om och om igen. En skicklig kardiolog lärde mig knepet att sjunga Staying alive för att få rätt tempo på kompressionerna. Oh oh oh oh staying alive, staying alive! Hjärt lungräddning, HLR, är inte svårare än så.

Vad det är som får hjärtat att stanna kan såklart variera, men en vanliga anledning är hjärtinfarkt. Social stress, det vill säga situationer som stör den normala sociala miljön, leder till åderförkalkning. Åtminstone hos möss, visar en färsk studie från Sahlgrenska akademin i Göteborg. Åderförkalkning leder i sin tur till hjärt-kärlsjukdom. Kanske är det ett steg på vägen för att förstå varför kort utbildning och låg inkomst är riskfaktorer för att dö i till exempel hjärtinfarkt.

Det finns fler riskfaktorer av mer klassiskt snitt. Högt blodtryck, höga blodfetter, rökning och diabetes till exempel. Därför satsar vården stort på att behandla dessa riskfaktorer, för att det på sikt räddar liv. Läkemedelsindustrin täljer guld på landstingens digra behandlingsprogram. Ändå kvarstår hjärt-kärlsjukdomar som den största dödsorsaken i världen.

Kort utbildning och låg inkomst kan betraktas som politiska riskfaktorer eftersom de går att påverka med olika beslut. Den nuvarande regeringens politik som minskat tillgängligheten till studier och ökat inkomstklyftorna ter sig i sammanhanget direkt hjärtfientliga. Dessutom visar en annan svensk studie från 2009 att den som blir orättvist behandlad på jobbet, och inte säger ifrån, löper en fördubblad risk för hjärtinfarkt. Hoppas Svenskt Näringsliv begrundar det innan de lägger fram nästa förslag på fackliga inskränkningar.

Det finns också ett starkt samband mellan var du bor och hjärtats hälsa. Åtminstone om du, som jag, är kvinna. Kvinnor i fattiga bostadsområden löper nästan dubbelt så stor risk som kvinnor i rika områden att drabbas av hjärtinfarkt. Fattiga kvinnor i fattiga bostadsområden är de som drabbas allra oftast. Gated communitys är inte bara sunkigt på ett ideologiskt plan, det kan bli vår död!
 
Tills vi fått till stånd ett människovänligt politiskt system kan vi åtminstone bli superproffs på HLR. Och modiga nog att börja med kompressioner på stubben. För här är sekunder viktiga. Trettio – två – mitt på. Och ett klasslöst, inte hjärtlöst, samhälle.
 
Arbetaren 6/2011