Blandat

 

Virka en livmoder

 

Unik virkbeskrivning här

 

 

"För att helheten icke skall gå förlorad”

- en processtudie av läkarutbildningens påverkan på den utbildade (uppsats)

 

Frågeställning:Den prekliniska läkarutbildningen på Karolinska Institutet försvårar studiesituationen för studenter från arbetarklassen.Unik virkbeskrivning här

 

Läs abstract

Läs uppsats

 

 

 

                          

© Jona Elings 2007-2011